Cuộc đời quá ngăn ngủi
justsexypics:

Sex blog here
Submit  here

justsexypics:

Sex blog here

Submit  here

cuong205a:

Vấn nạn

cuong205a:

Vấn nạn

chuyencuabeo:

betype:

Manage Your Day-To-Day

Do you work at a breakneck pace all day, only to find that you haven’t accomplished the most important things on your agenda when you leave the office?.

With wisdom from 20 leading creative minds: Stefan Sagmeister, Seth Godin, Gretchen Rubin, Dan Ariely, Steven Pressfield, James Victore, Scott Belsky, Leo Babauta, Tony Schwartz, Erin Doland, and many more.

Get it here: http://amzn.to/11uyt7h

Black and white and simple and powerful.

justsexypics:

Sex blog here
Submit  here

justsexypics:

Sex blog here

Submit  here

justsexypics:

Sex blog here
Submit  here

justsexypics:

Sex blog here

Submit  here

justsexypics:

Sex blog here
Submit  here

justsexypics:

Sex blog here

Submit  here


"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?”


{Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa}

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?”{Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa}