Cuộc đời quá ngăn ngủi
cuckikicuc:

mình tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ như thế nào

cuckikicuc:

mình tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ như thế nào

lovequotesrus:

Love & Misadventure is available online via Amazon, BN.com + The Book Depositoryand all good book stores worldwide. 

lovequotesrus:

Love & Misadventure is available online via AmazonBN.com + The Book Depositoryand all good book stores worldwide. 

cuong205a:

bộ truyện “Dũng sĩ Hesman” sắp được tái bản được chính tác giả, họa sĩ Nguyễn Hùng Lân xác nhận. Welcome back, Hesman!
TOP COMMENTS
Ban đầu NXB Mỹ Thuật HN kết hợp với NSX của phim hoạt hình Defender of the Universe của Nhật để phóng tác truyện từ một số nhân vật của phim. Làm được 4 tập thì hai bên không hợp tác nữa nhưng NXB vẫn yêu cầu Hùng Lân viết tiếp, và tự anh đã xây dựng thêm hàng trăm tập và hàng chục nhân vật khác, phát triển tuyến nhân vật rất có chiều sâu như Gasgo, Kip, Laura… Với 4 tập phóng tác từ phim thì không thể gọi đó là truyện VN được, nhưng với 155 tập còn lại thì rõ ràng Hesman xứng đáng là một bộ truyện made in Vietnam thuần túy. Mình thích truyện của Hùng Lân ở chỗ nó tuy viễn tưởng nhưng rất thực tế, các nhân vật chính vẫn có thể chết và bị thay thế bởi những thế hệ tiếp theo khiến nội dung được xuyên suốt. 
LINK FILM VÀ TRUYỆN TRANH DƯỚI COMMENT

bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của mình.

cuong205a:

bộ truyện “Dũng sĩ Hesman” sắp được tái bản được chính tác giả, họa sĩ Nguyễn Hùng Lân xác nhận. Welcome back, Hesman!

TOP COMMENTS

Ban đầu NXB Mỹ Thuật HN kết hợp với NSX của phim hoạt hình Defender of the Universe của Nhật để phóng tác truyện từ một số nhân vật của phim. Làm được 4 tập thì hai bên không hợp tác nữa nhưng NXB vẫn yêu cầu Hùng Lân viết tiếp, và tự anh đã xây dựng thêm hàng trăm tập và hàng chục nhân vật khác, phát triển tuyến nhân vật rất có chiều sâu như Gasgo, Kip, Laura… 

Với 4 tập phóng tác từ phim thì không thể gọi đó là truyện VN được, nhưng với 155 tập còn lại thì rõ ràng Hesman xứng đáng là một bộ truyện made in Vietnam thuần túy. 

Mình thích truyện của Hùng Lân ở chỗ nó tuy viễn tưởng nhưng rất thực tế, các nhân vật chính vẫn có thể chết và bị thay thế bởi những thế hệ tiếp theo khiến nội dung được xuyên suốt. 

LINK FILM VÀ TRUYỆN TRANH DƯỚI COMMENT

bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của mình.

funny-gif-1:

Follow me on google + https://plus.google.com/b/106509481264121810077/106509481264121810077/posts http://gifini.com/